09 mei 2012

Netneutraliteit wettelijk vastgelegd met nieuwe Telecomwet

0 Reacties

Na de Tweede Kamer is dinsdagavond ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe Telecomwet. Nederland is daarmee een van de eerste landen die de netneutraliteit en vrije toegang tot internet wettelijk vastlegt.

In de nieuwe telecomwet is het verboden nieuwe diensten zoals WhatsApp, Viber en Skype te blokkeren. Verder zijn er onder meer regels opgesteld voor de plaatsing van zogenaamde cookies op de pc van de gebruiker. Daarvoor moet voortaan expliciet toestemming worden gegeven. Voor gehandicapten komt onder meer een beeldbemiddelingsdienst en een tekstbemiddelingsdienst, zodat zij eenvoudiger kunnen communiceren met bedrijven en overheden.

Frequentiebeleid
Op het gebied van frequenties is gestreefd naar een meer flexibele wetgeving. Daarvoor is de Nota Frequentiebeleid aan de nieuwe telecomwet toegevoegd, waarin procedures en regels worden versneld, vereenvoudigd of opgeheven. Hierdoor kan men sneller en beter aansluiten op de nog steeds snel veranderende omstandigheden en technologische ontwikkelingen op de markt voor elektronische communicatie, aldus het Ministerie van Economische Zaken.

(bron: connextie.nl)
[begin]