05 jun 2012

Gewijzigde Telecommunicatiewet vandaag van start

0 Reacties

De wijziging van de Telecommunicatiewet waarmee Europese richtlijnen worden geïmplementeerd, is dinsdag 5 juni in werking getreden. De wetswijziging geeft consumenten een sterkere positie en garandeert een betere bescherming van de privacy.

De positie van de consument moet verbeteren, doordat aanbieders met de nieuwe wet verplicht worden betere informatie te verschaffen over af te sluiten abonnementen


Cookies 

Ook de zogenaamde cookiebepaling treedt op 5 juni in werking: internetgebruikers moeten beter worden geïnformeerd over cookies. Ze mogen niet zonder toestemming van de internetgebruiker op zijn computer worden geplaatst. Toezichthouders, in het bijzonder de OPTA, krijgen met de wetswijziging meer instrumenten voor een effectief markttoezicht.

Datalekken 
Voor aanbieders geldt vanaf 5 juni ook een verplichting om inbreuken op de continuïteit (storingen) te melden bij Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het Agentschap is ook het meldloket voor datalekken; deze meldingen worden door het Agentschap vervolgens aan de OPTA doorgegeven. Aanbieders van telecommunicatiediensten moeten inbreuken op de beveiliging waarbij persoonsgegevens zijn gelekt, melden aan de toezichthouder (OPTA). Als het datalek naar verwachting ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer moet ook de betrokkene direct op de hoogte worden gesteld.

Netneutraliteit 
Andere bepalingen, zoals die over de netneutraliteit en het afrekenen per seconde, treden pas op 1 januari 2013 in werkin

(bron: connextie.nl)

[begin]