30 jul 2012

Vodafone versnelt netwerkinnovatieplan

0 Reacties

Vodafone Nederland gaat zijn plannen voor netwerkinnovatie versneld uitvoeren. De netwerkinnovatie, genaamd ‘Fast Forward’, zal leiden tot een robuuster en toekomstbestendig netwerk dat klaar is voor nieuwe technologieën en diensten. De grote investeringen in nieuwe netwerkapparatuur en –architectuur, die nodig waren als gevolg van de brand in de Rotterdamse netwerkcentrale begin april, maken een innovatie van het complete netwerk financieel gunstiger. Deze grote operatie vindt plaats in vier fasen, die parallel uitgevoerd worden. Vodafone gaat hierbij in dialoog met klanten en werkt daarom aan een speciale website met actuele informatie over werkzaamheden en dekkingskaarten en aan een app waarmee klanten feedback kunnen geven op de kwaliteit van het netwerk.

Rob Shuter, CEO van Vodafone Nederland: “De brand in Rotterdam heeft onze klanten erg veel overlast bezorgd en we gebruiken deze situatie nu om onze complete infrastructuur te herzien. We kunnen dit nadeel namelijk ombuigen in een voordeel, zowel voor ons als voor onze klanten. Want als we toch al fors investeren, waarom zetten we dan niet meteen een stap extra en voorzien we het hele netwerk van de allerbeste apparatuur, zodat we de markt meteen een stap voor zijn? Dat is precies wat we nu gaan doen!”

Fase 1 – heden tot en met september 2012: basis leggen
De eerste fase betreft het borgen van de basisvoorzieningen waardoor de totale innovatie van het netwerk mogelijk is. Hiervoor moet Vodafone een aantal technische wijzigingen doorvoeren. Deze wijzigingen betreffen vooral de tijdelijke aanpassingen die zijn gedaan om na de brand het netwerk zo snel mogelijk weer stabiel te krijgen, die nu overgezet worden op de permanente infrastructuur om de innovatie mogelijk te maken.

Fase 2 – heden tot circa 2014: netwerkcapaciteit en dekking vergroten
De tweede fase betreft het vernieuwen van bijna 4.500 antennelocaties. Hierbij vervangt Vodafone antennes, basisstations en bekabeling door modernere en krachtigere apparatuur. Ook wordt zogenaamde ‘single RAN’-hardware geïnstalleerd, wat de uitrol van nieuwe generaties netwerken, zoals 4G, sneller en eenvoudiger mogelijk maakt. Daarnaast biedt deze apparatuur meer capaciteit en dekking en is deze energiezuiniger. Op dit moment heeft Vodafone al enkele honderden antenne-opstelpunten vernieuwd. Vodafone richt zich in eerste instantie op de stedelijke gebieden.

Fase 3 – heden tot circa 2015: verbeterde back-up door reduceren netwerkcentrales
De derde fase betreft het reduceren van het aantal netwerkcentrales, waardoor het beveiligen van de locaties eenvoudiger wordt. Bovendien is het met minder centrales gemakkelijker deze zo in te richten dat ze volledig als elkaars back-up kunnen fungeren. Vodafone heeft op dit moment twaalf grote netwerkcentrales (inclusief de verwoeste centrale in Rotterdam), die uiteindelijk teruggebracht worden naar slechts enkele, zwaar beveiligde datacentra. Deze nieuwe datacentra hebben een veel hogere capaciteit dan de huidige centrales en worden zowel technisch als geografisch redundant uitgevoerd.

Fase 4 – heden tot circa 2015: transformatie naar volledig IP-netwerk
De vierde en laatste fase betreft de transformatie naar een netwerk dat alle diensten (vaste en mobiele telefonie, data, audio en video) op dezelfde manier en via dezelfde infrastructuur afhandelt. Dit type netwerk wordt ook wel een ‘all IP’-netwerk genoemd en werkt op een vergelijkbare manier als het internet, op basis van het Internet Protocol (IP). Hierdoor ervaren klanten minder kwaliteit- en snelheidsverlies. Tevens kunnen klanten via verschillende apparaten (pc, mobiel of tablet) gemakkelijker toegang krijgen tot informatie in de cloud, zoals multimediadiensten of contactenlijsten. Een volledig op IP gebaseerd netwerk heeft daarnaast als voordeel dat de verkeersstromen veel makkelijker te beheren zijn. Ook wordt het makkelijker femtocellen of Wi-Fi-hotspots te integreren om lokaal de capaciteit van het mobiele netwerk uit te breiden. Vodafone maakt nu voor een deel van het netwerk al gebruik van IP.

[begin]